Persoonlijke hulpmiddelen

Overwerk

De regels voor overwerk staan niet in de wet. Overwerk wordt vaak geregeld in cao's, in een personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst zelf

Als op papier niets is geregeld over overwerk, dan wordt vaak gekeken naar de gewoontes in een onderneming en natuurlijk ook naar de in de rechtspraak ontwikkelde regels.

Er is sprake van overwerk als de werknemer langer werkt dan de overeengekomen (of in de onderneming van werkgever gebruikelijke) werktijd. Ook werknemers die parttime werken kunnen overwerk verrichten. Dit is meestal het geval als een parttimer de overeengekomen werktijd overschrijdt. Het Hof van Justitie van de EG vond in 1994 dat in een Duitse cao de afspraak gemaakt mocht worden dat alle werknemers (ook parttimers) pas aanspraak krijgen op een overwerktoeslag als zij meer uren werken dan bij een fulltime dienstverband is toegestaan. Het Hof oordeelt – kort gezegd – dat geen sprake was van discriminatie omdat een parttime werknemer en een fulltime werknemer die de volle tijd werken, gelijk betaald krijgen; net als fulltime werknemers krijgen parttime werknemers ook pas recht op een toeslag als zij meer uren dan fulltime werken.

Regelingen met betrekking tot vergoeding of tijdscompensatie zullen meestal worden opgenomen in een individuele arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of een cao.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme