Persoonlijke hulpmiddelen

Onrechtmatige concurrentie

Van onrechtmatige concurrentie is sprake als een werknemer die niet is gebonden aan een concurrentiebeding, zijn voormalige werkgever op oneerlijke wijze beconcurreert.

Een nieuwe werkgever mag ook niet ongelimiteerd gebruik maken van een werknemer die - al dan niet in strijd met zijn concurrentiebeding - zijn voormalige werkgever benadeelt door hem te beconcurreren. De mogelijkheden en de grenzen van concurrentie en op de acties die kunnen worden ondernomen als sprake is van onrechtmatige concurrentie zullen hier worden besproken.

Wat is onrechtmatige concurrentie?

Een werknemer handelt onrechtmatig als hij de vaste klanten van zijn voormalige werkgever stelselmatig benadert en daarbij gebruik maakt van kennis en gegevens die hij tijdens zijn dienstverband heeft verkregen. De nieuwe werkgever handelt onrechtmatig als hij gebruik (of misbruik) maakt van dit onrechtmatig handelen van zijn werknemer. Als een oud-werknemer of nieuwe werkgever onrechtmatig heeft gehandeld, dan is hij verplicht de schade die de voormalige werkgever daardoor lijdt te vergoeden, als het onrechtmatig handelen hem kan worden toegerekend. Dit volgt uit artikel6:162 BW.

Werknemer niet gebonden aan concurrentiebeding

Een werknemer die niet is gebonden aan een concurrentiebeding heeft na afloop van zijn dienstverband de vrijheid om bij een andere werkgever in dienst te treden die dezelfde activiteiten verricht als zijn voormalige werkgever. De werknemer heeft ook de vrijheid om zelf een onderneming te beginnen die concurrerende activiteiten verricht. Onbeperkt is deze vrijheid echter niet. Onder omstandigheden is de concurrentie van de werknemer ongeoorloofd. Dit wordt ook wel onrechtmatige concurrentie genoemd.

Onrechtmatige concurrentie door nieuwe werkgever

Niet alleen de werknemer, maar ook de nieuwe werkgever kan onrechtmatig handelen, als hij een werknemer toestaat, of zelfs stimuleert, dat hij onrechtmatig concurreert. Van onrechtmatig handelen door de nieuwe werkgever kan ook sprake zijn als hij gebruik maakt van een werknemer die, in strijd met zijn concurrentiebeding, voor hem werkt.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme