Persoonlijke hulpmiddelen

Moet ik werknemers fiscaal advies uitbrengen bij wijzigingen in de fiscale wetten?

Fiscaal advies, moet u dat als werkgever uitbrengen aan uw werknemers indien er sprake is van wijziging in de fiscale wetten? U bent als werkgever in belangrijke mate verantwoordelijk voor uw werknemers. En vooral voor zaken die hen raken, bijvoorbeeld als er sprake is van fiscale wijzigingen of belangrijke wetten.

Dat betekent aan de andere kant niet dat u fiscaal adviseur bent, waar een werknemer te pas en te onpas gebruik van kan maken. Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat u voldoet aan uw informatieplicht. En dat u belangrijke informatie communiceert, bijvoorbeeld als de pensioenregeling wijzigt.

Fiscaal advies of belangrijke informatie

Er bestaat een verschil tussen het uitbrengen van fiscaal advies aan werknemers en het informeren over belangrijke zaken. Een Belastingadviseur of financieel expert kan advies uitbrengen, aan de hand van de complete financiële situatie van een werknemer. Dat is niet uw taak, want daar heeft u ook geen zicht op.

Andersom dient u er wel voor te zorgen dat werknemers goed op de hoogte zijn van fiscale regelingen, waar ze vanuit het dienstverband mee te maken krijgen. Op basis van het dienstverband zelf, met betrekking tot de pensioenregeling of bij een auto van de zaak.

Over het dienstverband, de pensioenregeling en auto van de zaak

Zorg ervoor dat u voldoet aan de informatieplicht over het dienstverband, die per 1 januari 2016 is aangepast. U bent sindsdien verplicht om de loonstrook te specificeren. Bijvoorbeeld over de hoogte van het loon en de datum van uitbetaling, net als over deelname in een pensioenregeling en, indien van toepassing, een cao.

Per 1 januari 2018 werd bovendien de fiscale pensioenrichtleeftijd gewijzigd van 67 naar 68 jaar. De aanpassing in de Wet op de loonbelasting 1964 heeft u goed moeten communiceren, om werknemers daar netjes van op de hoogte te brengen. Er is op die manier sprake van informeren, zonder dat het concreet om een uitgesproken advies hoeft te gaan.

Tenslotte is het bijvoorbeeld belangrijk om werknemers aan te geven hoe zij in de belastingaangifte om moeten gaan met een auto van de zaak. Dat voorkomt dat de fiscus uiteindelijk bij u kan aankloppen als er sprake blijkt van verkeerd opgegeven gegevens. In die zin is het dus verstandig om soms een adviserende rol te spelen.

Advies over arbeidsrecht voor werkgevers

Wilt u zelf advies over arbeidsrecht over de salarisadministratie of in meer algemene fiscale zin? Daar kunnen we u goed mee van dienst zijn. We zijn gespecialiseerd in de beide onderwerpen, waardoor we u goed kunnen aangeven waar u rekening mee dient te houden.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme