Persoonlijke hulpmiddelen

Moet ik een schriftelijk contract laten opstellen voor personeel dat ik aanneem?

Een contract opstellen voor personeel: hoe werkt dat? Het is belangrijk om rekening te houden met de belangrijke wettelijke verplichtingen op dit gebied.

Zorg ervoor dat u een contract laat opstellen voor al het personeel waarmee de overeenkomst voldoet aan de 3 volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een gezagsverhouding
  • U betaalt als werkgever loon aan de werknemer
  • De werknemer verricht arbeid voor uw organisatie en kan dat niet door iemand anders laten doen

Het zijn de 3 belangrijke voorwaarden waarmee de Belastingdienst stelt dat er sprake is van een dienstverband. In dat geval moet u een contract opstellen voor het personeel. Het is gebruikelijk om dat schriftelijk te doen, maar dat is niet verplicht. Ook een mondeling contract is rechtsgeldig.

Let op: een aantal zaken moet áltijd schriftelijk worden vastgelegd. Het gaat dan om de gegevens van de werknemer, het aantal werken dat hij of zij zal werken, de taakomschrijving en het salaris van de werknemer.

Tip: het verdient een aanbeveling om een schriftelijk contract op te stellen. Dat voorkomt problemen bij onduidelijkheid of onenigheid.

Contract opstellen voor personeel verplicht

Het contract opstellen voor het personeel is dus verplicht, al hoeft niet alles schriftelijk te worden vastgelegd. Een contract bestaat vervolgens uit een aantal essentiële onderdelen:

  • De proeftijd
  • De contractduur
  • Een (tussentijdse) opzegtermijn
  • Het salaris
  • De arbeidsvoorwaarden

Indien het aantal vakantiedagen niet in een CAO is opgenomen horen ook die in het contract thuis. Eventueel kunt u gebruik maken van een concurrentie- en/of relatiebeding. Net als van een geheimhoudingsverklaring en een beding voor nevenactiviteiten. Wilt u advies over het opstellen van een contract met personeel? Wij zijn gespecialiseerd in de personeelsadministratie en in het arbeidsrecht, waardoor we u daar goed meer over kunnen vertellen.

Tips voor een personeelscontract

Houd er rekening mee dat u als werkgever verplicht bent om de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk over de verplichte zaken te informeren. Met een arbeidscontract of op een andere manier. Op papier of digitaal, mits dat schriftelijk gebeurt.

Zorg er in ieder geval voor dat de werknemer op de hoogte is van de naam en woonplaats van de werkgever, net als van de plaats of de plaatsen waar de arbeid wordt verricht. Verder moet u zorgen voor een functieomschrijving, het tijdstip van indiensttreding en de duur van de overeenkomst. Zorg voor de berekening van het aantal vakantiedagen, benoem het salaris en de uitbetalingstermijn. Beschrijf bovendien zowel de opzegtermijn als de gebruikelijke arbeidsduur binnen de organisatie, per dag of per week. 

Op die manier kunt u een contract opstellen voor personeel en hen daar schriftelijk van op de hoogte brengen. Om netjes te voldoen aan de wettelijke eisen die er gelden, maar ook om ervoor te zorgen dat u een goede relatie met de medewerker kunt opbouwen.

Wilt u tips of adviezen bij het opstellen van een arbeidscontract met werknemers? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden, over bekende valkuilen en over specifieke situaties waar u mee te maken kunt krijgen.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme