Persoonlijke hulpmiddelen

Moet ik als werkgever een veiligheidsbril op sterkte vergoeden?

Als een werkgever op basis van de RI&E heeft bepaald dat – en welke – persoonlijke beschermingsmiddelen werknemers moeten dragen om risico’s te vermijden, dan moet de werkgever deze verplicht ter beschikking stellen. Maar stel dat een werknemer aangepaste veiligheidschoenen of een veiligheidsbril op sterkte nodig heeft, moet een werkgever die ook verstrekken?

Ja, de werkgever zal die dan moeten verstrekken. 

Artikel 8.1 Arbeidsomstandighedenbesluit bepaalt namelijk dat een door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld persoonlijk beschermingsmiddel moet voldoen aan de volgende criteria:

  • het moet geschikt zijn voor de te vermijden gevaren, zonder zelf een vergroot gevaar in te houden;
  • het moet beantwoorden aan de bestaande omstandigheden op de arbeidsplaats;
  • het moet afgestemd zijn op de ergonomische eisen en de vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemers;
  • het moet na de nodige aanpassingen geschikt zijn voor de drager.

Met name dat laatste punt maakt dat de werkgever – indien nodig - zorg moet dragen voor aangepaste persoonlijke veiligheidsmiddelen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme