Persoonlijke hulpmiddelen

Moet elk bedrijf een ontruimingsplan hebben?

De gemeente waar een bedrijf gevestigd is kan in het gebruiksbesluit het beschikken over een ontruimingsplan verplicht stellen.

Bovendien bestaat de algemene verplichting voor iedere onderneming om de bedrijfshulpverlening goed te organiseren en om de werknemers voor te lichten over noodprocedures. Een ontruimingsplan kan daar deel van uitmaken.

In een ontruimingsplan mogen ontruimingsplattegronden niet ontbreken. In deze plattegronden dient bijvoorbeeld te wordt aangegeven waar nooduitgangen zijn, waar EHBO-middelen hangen en welke ontsnappingsroute gevolgd moet worden in geval van calamiteiten. Ieder bedrijf dient alle aanwezigen te informeren over hoe gealarmeerd moet worden en over de wijze van ontruiming. Door de ontruimingsplattegronden in het bedrijf op te hangen, voorzien van een korte instructie, kan de werkgever in principe aan die verplichting voldoen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme