Persoonlijke hulpmiddelen

Minimum vakantiegeld: 8 procent of een eigen cao

Het minimum vakantiegeld is vastgesteld in de Wet Minimum Loon. Die stelt dat het gaat om minimaal 8 procent van het brutojaarloon. Bij een cao is het eventueel mogelijk om af te wijken van deze wettelijke bepaling.

Tip: over het deel van het loon drie keer hoger dan het minimumloon hoeft u geen vakantiegeld te berekenen. U dient dit dan wel schriftelijk af te spreken met uw medewerker.

We spreken van vakantiegeld, vakantietoeslag of vakantiebijslag. In alle gevallen bent u als werkgever verplicht om dit uiterlijk in juni uit te betalen. Het is mogelijk om dit verdeeld over het jaar te doen, mits u daar afspraken over maakt met uw medewerker. Is er sprake van een klein dienstverband of een oproepcontract? Dan is het gebruikelijk om het vakantiegeld maandelijks uit te keren.

Niet voldoen aan het minimum vakantiegeld

Er geldt een wettelijk minimum voor het vakantiegeld, op basis van het minimumloon. Dat is de minimum vakantietoeslag, waar u als werkgever aan dient te voldoen. Doet u dat niet? Dan loopt u risico op een boete, voor een bedrag gerelateerd aan de mate van onderbetaling. Boetes bedragen minimaal €250 en kunnen oplopen tot €2.000. Let op: voor eenmanszaken geldt een lagere boete, door die te vermenigvuldigen met een factor 0,6.

Vakantiegeld berekenen: minimum en meer

U kunt het minimum vakantiegeld berekenen op basis van het minimumloon, zoals vastgesteld in de Wet Minimum Loon. U betaalt als werkgever vakantietoeslag of vakantiebijslag op basis van het brutoloon. Daarnaast bent u verplicht vakantiegeld uit te keren over:

  • Uitkeringen aan de werknemer op basis van de Ziektewet, Wet arbeid en zorg en Werkloosheidwet
  • Toeslagen voor de werknemer, zoals ploegentoeslag, onregelmatigheidstoeslag of provisie

Tip: indien u het vakantiegeld berekent en maandelijks uitkeert is het belangrijk om dit apart aan te geven op de loonstrook van de medewerker.

Vakantiegeld bij einde dienstverband

Loopt het dienstverband af? Dan bent u binnen het arbeidsrecht verplicht om de vakantietoeslag waar de medewerker recht op heeft alsnog af te rekenen. U dient bovendien alle loonheffingen af te dragen, net als bij de normale betaling van vakantiebijslag of vakantiegeld.

Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar om aanspraak te kunnen maken op het vakantiegeld. Maakt de medewerker hier binnen die termijn geen aanspraak op? Dan kan het recht hierop vervallen. Na eventueel stuiten (stoppen) van de verjaringstermijn gaat die opnieuw lopen, waardoor de medewerker opnieuw 5 jaar de tijd heeft. Zorg ervoor dat u het minimum vakantiegeld goed berekent of laat berekenen. En op tijd uitbetaalt. Bij een te late uitbetaling kan de rechter u een wettelijke verhoging van 50 procent opleggen. Bovendien kan de medewerker aanspraak maken op de wettelijk verschuldigde rente.

De administratie uit handen geven aan professionals? U kunt ons de salarisadministratie uitbesteden. Wij zullen die dan netjes voor u verzorgen en zorgen er bijvoorbeeld voor dat we het minimum vakantiegeld op tijd uitbetalen.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme