Persoonlijke hulpmiddelen

Juridisch advies bij ontslag, want heeft u aan deze 4 punten gedacht?

Op zoek naar juridisch advies bij ontslag of vooral benieuwd naar de toegevoegde waarde daarvan? Juridische bijstand associëren we met hoge kosten. Toch helpt het veel ondernemers juist hoge kosten te besparen. Door de juiste keuzes te maken en niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.

Heeft u bijvoorbeeld gedacht aan het recht op een transitievergoeding, de gegronde reden die u nodig heeft voor ontslag op staande voet of de ontslagvergunning die u eerst aan dient te vragen bij het UWV? We zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en de salarisadministratie, waardoor we u daar uitstekend meer over kunnen vertellen.

Het recht op een transitievergoeding

Iedere werknemer die twee jaar of langer in tijdelijke of vaste dienst is heeft recht op een transitievergoeding. Met name bij tijdelijke contracten houdt niet iedere werkgever daar rekening mee. De vergoeding komt alleen te vervallen indien de werknemer iets te verwijten valt, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet.

De redenen voor ontslag op staande voet

U kunt iemand niet zomaar op staande voet ontslaan. Het is vaak verstandig om juridisch advies bij ontslag in te winnen, zodat u dit op een rechtsgeldige manier kunt doen. Om iemand op staande voet te kunnen ontslaan heeft u een dringende reden nodig. Die standhoudt bij een rechter, waardoor het verstandig is om een jurist daarover om advies te vragen.

Ontslag met een ontslagvergunning

Wilt u een werknemer ontslaan, zonder dat er sprake is van ontslag op staande voet? Ook in dat geval gelden er een paar belangrijke voorwaarden. U dient bijvoorbeeld eerst een ontslagvergunning aan te vragen. U doet dat bij het UWV Werkbedrijf of kunt bij de rechter een dossier aanbieden.

Uit het dossier moet helder blijken dat het ontslag terecht is. U heeft feiten nodig om de reden(en) voor het ontslag te kunnen motiveren. Pas wanneer u daar vanuit het verleden een solide dossier over kunt overleggen is de kans groot dat de rechter of het UWV het ontslag toe zal kennen en u daar een vergunning voor krijgt.

Pas op voor een ontslagverbod

Houd er tenslotte rekening mee dat er in een aantal gevallen sprake kan zijn van een ontslagverbod. Het is dan (tijdelijk) niet toegestaan om iemand te ontstaan. Juridisch advies kan u helpen te voorkomen verkeerde keuzes te maken. Wist u bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan om iemand te ontslaan omdat ze zwanger is? Een juridisch adviseur kan u hier meer over vertellen en aangeven wat er binnen het arbeidsrecht mogelijk is.

Bovendien kunnen we u op een aantal andere manieren bijstaan met juridisch advies bij ontslag. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat u fouten maakt of dat u onnodige vergoedingen dient te betalen, als het gevolg van de gekozen manier van ontslag. Op die manier helpt het juridisch advies u kosten te besparen, in plaats van dat dit een dure aangelegenheid wordt. Meer weten? Neem contact met ons op, dan vertellen we u er graag meer over.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme