Persoonlijke hulpmiddelen

Inhuren zelfstandigen

Er zijn verschillende manieren om zelfstandigen ‘in te huren’. Meestal sluit men een opdrachtovereenkomst of een overeenkomst tot aanneming van werk.

Opdrachtovereenkomst en overeenkomst tot aanneming van werk

Om met een zelfstandige af te spreken dat deze een bepaald stoffelijk werk tot stand zal brengen tegen een bepaalde prijs, sluit men een overeenkomst tot aanneming van werk. Leidt de arbeid niet tot een werk van stoffelijke aard maar tot het verrichten van diensten, dan sluit men een opdrachtovereenkomst.

Het grote verschil met de arbeidsovereenkomst is dat er bij deze contracten:

  • geen sprake is van een gezagsverhouding; en
  • de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht.

Soms wordt ook wel de term freelancecontract gebruikt. Dan gaat het meestal om een opdrachtovereenkomst.

Term zzp'er en freelancer?

De termen ‘zzp'er’ en ‘freelancer’ worden veelvuldig gebruikt. Deze termen staan niet in de wet.

In de praktijk hebben veel van deze zelfstandigen een eenmanszaak of een eenmans-BV opgericht. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon. De eigenaar is aansprakelijk voor alle handelingen en financiën van de eenmanszaak. Er is geen onderscheid tussen privé- en bedrijfsvermogen. Om een eenmanszaak op te richten is slechts inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vereist. Personen kunnen maximaal één eenmanszaak oprichten. Deze kan wel verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben. Een eenmans-BV is wel een rechtspersoon.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme