Persoonlijke hulpmiddelen

Het exitgesprek

Het exitgesprek is een goede manier om feedback te verkrijgen over de organisatie.
  • Het exitgesprek is een goede manier om feedback te verkrijgen over de organisatie. Door exitgesprekken af te nemen, kan worden achterhaald wat de redenen zijn voor het personeelsverloop. Exitgesprekken geven daarnaast inzicht in de ervaring van werknemers binnen het bedrijf. De informatie die wordt verkregen kan gebruikt worden om verbeteringen aan te brengen in de organisatie en zo talent te behouden;
  • Wie het exitgesprek het beste kan afnemen, verschilt per organisatie. Het exitgesprek kan het beste worden afgenomen door iemand die niet te dicht bij de werknemer staat. Denk aan een HR manager of personeelsadviseur of een 'hogere' manager die niet direct betrokken is bij de werkzaamheden van de werknemer. De direct leidinggevende is hiervoor minder geschikt;
  • Een exitgesprek kan op verschillende momenten worden afgenomen. Het is niet aan te raden om het exitgesprek te voeren direct nadat de werknemer heeft aangegeven dat hij weg wil, maar enige tijd daarna;
  • Niet met alle vertrekkende werknemers hoeft een exitgesprek te worden gevoerd. Een al strenge selectie leidt echter tot een onvolledig beeld;
  • Ter voorbereiding op het gesprek kan het nuttig zijn te bekijken hoe de werknemer heeft gefunctioneerd en onder welke omstandigheden. Hier kan dan in het gesprek op ingegaan worden. Het is raadzaam om voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst op te stellen en deze aan de werknemer te sturen. Zo zijn zowel de interviewer als de werknemer goed voorbereid op het gesprek;
  • De informatie die wordt verkregen in exitgesprekken kan ten slotte op verschillende manieren worden gebruikt.
gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme