Persoonlijke hulpmiddelen

Het belang van goed informeren en overleg plegen tijdens ontslag

Het informeren en overleg plegen tijdens een ontslag is wettelijk vereist. In de praktijk kan daarmee natuurlijk wel op verschillende wijzen worden omgegaan. Grondige informatieverschaffing en effectief overleg kunnen leiden tot minder belemmeringen in de bedrijfsvoering en kostenbesparingen tijdens een reorganisatie, doordat:
  • De werkgever meer controle heeft over de communicatie van de beweegredenen van het bedrijf voor onslagen. Dit kan helpen om de verspreiding van incorrecte informatie door roddels te vermijden en wantrouwen ten opzichte van de werkgever te voorkomen.
  • Daar waar werknemers in staat zijn om hun opvattingen te geven en voorstellen te doen, kunnen zij wellicht omstandigheden in de organisatie onder de aandacht van de directie brengen, waarvan de organisatie zich eerst niet bewust was. Dit zou de werkgever kunnen helpen bij het vinden van manieren om de noodzaak van onslagen te schrappen of te beperken. Bovendien kan de kennis die tijdens het proces is opgedaan, helpen bij het leiden van de organisatie in de toekomst.
  • Werknemers die geïnformeerd zijn over de beweegredenen van het bedrijf beter begrijpen waarom ontslagen moeten plaatsvinden en, als er overleg met hen gepleegd is, krijgen zij inzicht in de situatie. Hierdoor zijn zij meer geneigd om mee te werken aan het proces en de besluiten die genomen moeten worden. Dit kan resulteren in minder wrok, minder gang naar de rechtbank en minder aversie tegen de gemaakte besluiten, die de werkgever kostbare tijd en kosten bespaart.
  • Werknemers die niet ontslagen worden vanwege boventalligheid zullen de veranderingen beter accepteren als zij de beweegredenen achter de besluiten begrijpen en het gevoel hebben dat de werknemers die ontslagen zijn met respect behandeld zijn.
  • Werknemers die het gevoel hebben dat hun opvattingen en meningen goed onderzocht en weloverwogen zijn, zijn meer geneigd om zich begaan en verbonden te voelen met de organisatie. Dit geldt voor werknemers die wegens boventalligheid ontslagen worden en voor diegenen die na de ontslagen blijven, wat resulteert in minder wrok, minder gang naar de rechtbank en minder strijd tegen gemaakte beslissingen. Het behoud van het moreel van de werknemer helpt ook om de reputatie van de werkgever te bewaren, omdat ontslagen werknemers minder geneigd zijn om negatief over de organisatie te praten.
  • Effectieve informatievoorziening en overleg met werknemers tijdens een ontslag zou tot betere, meer gestroomlijnde processen en verbeterde communicatie tussen directie en werknemers kunnen leiden.
  • Werknemers die goed geïnformeerd zijn tijdens het ontslag, zijn productiever op het werk, omdat zij zich minder zorgen maken over wat er zal gaan gebeuren.

Wat wordt er met collectief informeren en overleg plegen bedoeld?

Daar waar een werkgever van plan is om de dienstsverbanden van 20 of meer werknemers van een vestiging binnen een periode van 90 dagen of minder te beëindigen, heeft het bedrijf een wettelijk opgelegde plicht om vertegenwoordigers van een betrokken vakbond te informeren en te raadplegen over een reorganisatie. Ook zal de ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging - uiteraard mits aanwezig - moeten worden geïnformeerd en om advies moeten worden gevraagd over de voorgenomen reorganisatie. Deze eis geldt ongeacht de grootte van de werkgever.

Het informeren gaat over de uitwisseling van informatie en ideeën binnen een organisatie. Overleg plegen is het proces, waarbij de directie en vakbonds- en werknemersvertegenwoordigers zaken onderzoeken en bespreken die van wederzijds belang zijn. Het doel van overleg plegen in een ontslag is om ervoor te zorgen dat er een oprechte uitwisseling van opvattingen en informatie plaatsvindt met betrekking tot waarom ontslagen voorgesteld zijn en hoe zij eventueel vermeden kunnen worden, zodat werknemers de gelegenheid hebben om invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces.

Doen voorkomen alsof er overleg gepleegd wordt, terwijl de werkgever al een besluit genomen heeft over de ontslagen levert niets op en creëert een gevoel van wantrouwen onder werknemers. Hoewel het nemen van de beslissing over ontslagen een besluit van de directie is, zullen werkgevers voordeel halen uit het onderzoeken en overwegen van opvattingen van werknemers, voordat een definitief besluit wordt genomen.

gearchiveerd onder:
This is Sliced Diazo Plone Theme