Persoonlijke hulpmiddelen

Waarom moet u functies beschrijven? 5 + 1 doelen van de functiebeschrijving

De functiebeschrijving legt voor langere tijd vast wat u als werkgever verwacht van een werknemer, in een specifieke functie binnen de organisatie.

Functies beschrijven als werkgever? Dat dient een aantal verschillende doelen. Het biedt bijvoorbeeld inzicht in taken, verantwoordelijkheden en de belangrijkste resultaten die een werknemer zal moeten behalen. Het geeft duidelijkheid over de plaats binnen de organisatie en welke functie-eisen er van belang zijn. Die duidelijkheid voor de organisatie is echter niet alles. Er zijn nog 5 belangrijke doelen van een goede functieomschrijving.

Andere doelen van de functiebeschrijving

Door functies te beschrijven creëert u duidelijkheid binnen de eigen organisatie. Voor uw eigen leidinggevenden, net als voor de medewerkers die de diverse functies bekleden. Uiteraard zijn de functies waarschijnlijk doorlopend in ontwikkeling en vinden er veranderingen plaats. Toch is het om de volgende 5 redenen verstandig om duidelijke functiebeschrijvingen op te stellen:

  • Basis bij werving en selectie
  • Hulpmiddel voor het planningsgesprek
  • Hulpmiddel voor het Persoonlijk Ontwikkelplan
  • Hulpmiddel bij het vaststellen van opleidings- en ontwikkelingsbehoeften
  • Basis voor de functiewaardering

Basis bij werving en selectie

De functiebeschrijving vormt een belangrijke basis bij de werving en selectie. Als uitgangspunt voor de vacaturetekst en om aan te geven welke kandidaat of kandidaten u zoekt. Bovendien kan het u als werkgever helpen tijdens de sollicitaties, om de belangrijkste kwaliteiten van de kandidaten te toetsen.

Tip: de functiebeschrijving gebruiken voor werving en selectie? Toets deze op juistheid. Kijk kritisch naar de genoemde taken, verantwoordelijkheden en beoogde resultaten. Kijk naar de rol binnen de organisatie, de gevraagde kennis en ervaring.

Let op: blijkt dat het aanpassen van de functiebeschrijving de vacature laat verdwijnen? Zorg er dan wel voor dat ook andere functiebeschrijvingen worden aangepast, om alles weer up-to-date te maken.

Hulpmiddel voor het planningsgesprek

Ten tweede is de functieomschrijving een handig hulpmiddel tijdens een planningsgesprek. Om die beter voor te kunnen bereiden. Over de te behalen resultaten en competenties om de functie te kunnen vervullen. Afgeleid van de doelen van de organisatie of afdeling. Maak afspraken aan de hand van de benodigde competenties en kennis, zoals beschreven in de functiebeschrijving.

Hulpmiddel voor het Persoonlijk Ontwikkelplan

Veel werknemers hebben moeite om een Persoonlijk Ontwikkelplan op te stellen. De eigen functiebeschrijving kan dienen ter inspiratie. Net als die van iemand anders, in een functie die de werknemer ambieert. Aan de hand van actuele verschillen is het mogelijk om concrete acties zoals een benodigde opleiding, training, specifieke opdracht of werkzaamheden vast te stellen.

Hulpmiddel bij het vaststellen van opleidings- en ontwikkelingsbehoeften

De functiebeschrijving kan een hulpmiddel zijn bij het in kaart brengen van de opleidings- en ontwikkelingsbehoeften. De werkwijze komt overeen met die voor het Persoonlijk Ontwikkelplan. Het is vooral belangrijk om het ‘gat’ tussen de gewenste resultaten en de actuele situatie te beschrijven. Door aan te geven meer klantgericht te willen werken. En daar vervolgens een specifieke opleiding of training aan te koppelen.

Basis voor de functiewaardering

Tenslotte kan de functiebeschrijving de basis vormen voor de functiewaardering. Door functies eenvoudig en transparant te beschrijven wordt de positie binnen de organisatie goed duidelijk. Voor een objectieve en rechtvaardige rangschikking.

Heeft u vragen over de functiebeschrijving en hoe u die het best kunt toepassen? Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en het uitbesteden van de salarisadministratie, zodat we u daarmee goed van dienst kunnen zijn.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme