Persoonlijke hulpmiddelen

Contract beeindigen met medewerker: waarop te letten? 5 praktische tips

Het contract beëindigen met een medewerker en benieuwd waarop te letten? Het is belangrijk om dit altijd zorgvuldig te doen. Onzorgvuldigheid kan grote gevolgen hebben, zowel voor een werknemer als voor u als werkgever.

Wilt u het contract beëindigen met een medewerker? We zetten een paar handige tips voor u op een rij:

  • Laat het ontslag toetsen door het UWV
  • Bereid u voor op een gang naar de kantonrechter
  • Stuur aan op wederzijds goedvinden
  • Houd rekening met de risico’s voor de medewerker
  • Pas op voor ‘dwaling’

Ontslag laten toetsen door het UWV

Indien er sprake is van een schriftelijk opzegbeding in het arbeidscontract is het iets gemakkelijker om een contact te beëindigen. Tenminste, vooral voor de medewerker. Indien u het contract wilt opzeggen is dat namelijk niet zomaar eenzijdig mogelijk. Daarvoor zal u het ontslag vooraf moeten laten toetsen door het UWV of bij de kantonrechter. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid kunt u naar het UWV. Bij andere redenen kunt u naar de kantonrechter. In de beide gevallen dient u te motiveren waarom u het contract wilt beëindigen.

Gang naar de kantonrechter

Is er geen sprake van een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst? Dan moet u in alle gevallen naar de kantonrechter, het is dan niet mogelijk om dit via het UWV in orde te maken. Bovendien kunt u het contract in dat geval ook niet eenzijdig opzeggen. Een contract beëindigen met een medewerker kan op die manier behoorlijk wat voeten in de aarde hebben.

Wederzijds goedvinden

Een alternatief is het aansturen op wederzijds goedvinden. U kunt dat de medewerker voorstellen, ook indien er geen sprake is van een opzegbeding in het arbeidscontract. Stemt de medewerker daar niet in mee? Dan is het mogelijk om naar de kantonrechter te gaan, om de ontbindingsprocedure alsnog in gang te kunnen zetten.

Vroegtijdige beëindiging en het risico voor de medewerker

Is er geen sprake van een opzegbeding en wilt u het contract beëindigen met wederzijds goedvinden? Houd er dan rekening mee dat dit een risico betekent voor de werknemer. Hij of zij kan een risico lopen bij het aanvragen van een WW-uitkering. Hij had namelijk aanspraak op loon tot de einddatum van het contract, maar besloot daar zelf van af te zien. Er kan volgens het UWV sprake zijn van een benadelingshandeling.

Pas op voor dwaling

Houd er als werkgever rekening mee dat het beëindigen van een contract met een medewerker met wederzijds goedvinden ook een risico met zich meebrengt. Het kan zijn dat de vaststellingsovereenkomst wordt vernietigd vanwege dwaling, indien u zich niet bewust bent en heeft getoond van het bovenstaande risico.

Meer weten over de mogelijkheden om een contract te beëindigen met een medewerker? We zijn bij hrXpers gespecialiseerd in salarisadministratie en arbeidsrecht. Neem contact met ons op, dan vertellen we u er graag meer over.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme