Persoonlijke hulpmiddelen

Cafetariaregeling voor werkgever en werknemer een prachtige regeling

De cafetariaregeling wordt vaak door onwetendheid niet toegepast. Misschien heb je er zelfs nog nooit van gehoord.

Dat vinden we een gemiste kans, niet alleen voor je werknemers, maar ook voor jou als werkgever. De cafetariaregeling biedt namelijk de mogelijk je werknemers netto meer salaris te laten overhouden en voor jou als werkgever lagere personeelskosten te hebben.

Waarschijnlijk vraag je je nu af of dit echt mogelijk is en of het niet te mooi is om waar te zijn. Deze regeling is gebaseerd op het behalen van een fiscaal voordeel voor de werknemer. Als mooi bijeffect profiteert de werkgever hier ook van. 

Hoe werkt de Cafetariaregeling

Wat er gebeurt bij het toepassen van de Cafetariaregeling is het volgende. Een deel van het belast loon wordt omgeruild voor onbelast loon.

Voorbeelden van belast loon;

  • Brutoloon
  • Bonussen
  • Eindejaarsuitkering

Voorbeelden van onbelast loon;

  • Reiskosten
  • Opleiding

Bij de berekening van de loonheffing die ingehouden wordt bij de werknemer, wordt gekeken hoe hoog zijn belastbaar loon is. Hoe hoger, hoe meer loonheffing er ingehouden wordt. Door het toepassen van de Cafetariaregeling, wordt het belastbaar loon lager. Dus ook het bedrag dat aan loonheffing wordt ingehouden. Na de inhouding komt het bedrag dat eraf gehaald is weer als onbelast loon terug.

Voorbeeld reiskosten

Zoals je waarschijnlijk wel weet is het mogelijk om een werknemer een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer te geven. Over deze 19 cent hoeft geen loonheffing te worden betaald. Als de vergoeding echter hoger is dan moet over het meerdere wel loonheffing betaald worden.

Je geeft een reiskosten vergoeding van 10 cent per kilometer. Je betaald dus 9 cent per kilometer minder dan je onbelast mag vergoeden. Nu rijdt een werknemer 1.000 kilometer per maand voor woon-werk verkeer. Dan is dat € 90,- (9 cent X 1.000 km) die hij per maand minder ontvangt dan hij onbelast mag ontvangen.

Nu kan de werknemer samen met jou als werkgever er voor kiezen om deze € 90,- in mindering te brengen op zijn belastbaar loon. Hij krijgt die € 90,- dan als onbelaste reiskostenvergoeding erbij. Dit levert hem een besparing van € 47,- op er van uitgaande dat hij 52% belasting betaalt. Over een heel jaar gezien levert dit hem € 564,- op.

Besparing werkgever

Ook als werkgever kan je erg goed profiteren van de Cafetariaregeling. Bovenop het belastbaar loon dat je betaalt aan de werknemer komen namelijk nog de werknemersverzekeringen. Dit zijn onder andere premies voor de werkloosheidswet, ziektewet, zorgverzekeringswet en nog een aantal premies. Afhankelijk van de branche waar je in zit en de grootte van je bedrijf zal dit rond de 20% liggen. Dit wordt berekend over het totale belastbaar loon van alle werknemers en maakt onderdeel uit van de loonheffingen. Omdat je dit iedere maand aan de Belastingdienst betaalt bij de loonheffingen heb je misschien niet het idee dat dit zo’n hoog percentage is.

Als we nu nog even naar bovenstaand voorbeeld kijken waarbij het belastbaar loon met € 90,- per maand verlaagd wordt, hebben we al een besparing van € 18,- per maand en dat is € 216,- per jaar. Dit is slechts de besparing van één werknemer, denk eens in wat dit scheelt voor een afdeling, of voor de hele organisatie.

Schriftelijke overeenstemming

Om de Cafetariaregeling te mogen toepassen moet een schriftelijke overeenstemming tussen de werknemer en werkgever plaatsvinden. Dit kan een losse overeenkomst zijn of gelijk al worden opgenomen in het contract. Belangrijk hierbij is dat de werknemer weet wat de gevolgen van deze fiscale uitruil zijn en dat dit ook in de overeenkomst wordt opgenomen.

Hou rekening met

Naast het voordeel dat we in het voorbeeld al hebben laten zien, zijn er namelijk nog een aantal zaken om rekening mee te houden voor de werknemer. Pensioenen, uitkering bij ziekte, zijn voorbeelden waarbij de hoogte van de uitkering gebaseerd is op de hoogte van het brutoloon. Door het toepassen van de Cafetariaregeling wordt het brutoloon lager dus ook de eventuele uitkeringen die hierop gebaseerd zijn.

Mocht een werknemer bezig zijn met het verkrijgen van een hypotheek dan is het vaak verstandiger om de Cafetariaregeling niet toe te passen. Dit heeft ermee te maken dat de hoogte van de te verkrijgen hypotheek onder andere wordt gebaseerd op de hoogte van het brutoloon. Hierbij is het dus niet raadzaam om de Cafetariaregeling toe te passen.

Voor werknemers die toeslagen ontvangen bied de toepassing van de Cafetariaregeling nog extra voordelen. Zo kan het zijn dat een werknemer meer toeslag ontvangt omdat het brutoloon lager is door de uitruil van belast loon voor onbelast loon. Dit is onder andere van toepassing op de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en huurtoeslag.

Minimumloon

In de Wet minimumloon is bepaald dat niemand onder het minimumloon mag verdienen. Nu kan het voorkomen dat als er belast loon wordt ingeruild voor onbelast loon, dat er minder verdiend wordt dan het minimumloon. In dat geval is het dus ook niet toegestaan om de Cafetariaregeling toe te passen. Dus is het verstandig om dit eerst goed te bekijken voor het aan de werknemer wordt voorgesteld.

Kansen

Laat het ons weten als je benieuwd bent waar jouw kansen liggen in het gebruik van deze mooie regeling, waar helaas nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Wij kunnen je hierbij adviseren en helpen om deze regeling binnen jouw organisatie te realiseren.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme