Persoonlijke hulpmiddelen

Blog 22-24

Omgaan met diversiteit op de werkvloer
De diversiteit van mensen op de werkvloer is de laatste decennia om verschillende redenen groter geworden. Vergrijzing, de toename van vrouwen op de werkvloer, maar ook de internationalisering van het bedrijfsleven en het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie dragen bij. Als werkgever vraag jij je af hoe je het beste omgaat met deze veranderingen.
Zo bouw je een goede salarisstructuur op
Een goede salarisstructuur biedt leidinggevenden houvast, creëert transparantie voor medewerkers en motiveert hen. Voor jou als werkgever is het een instrument om loonkosten te beheersen. Salaris heeft invloed op je organisatie, maar ook op de beleving van je werknemers en hun privéleven. Dat maakt het een gevoelig onderwerp. Genoeg redenen om te zorgen dat je waarderingssysteem in orde is dus.
Aanzeggen bij einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Heb jij medewerkers in dienst met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden? Laat hen dan uiterlijk 1 maand voordat het contract eindigt weten of deze verlengd wordt. Dit heet ‘aanzeggen’ in HR-taal en het valt onder de verplichtingen van jou als werkgever. Deze verplichting beschermt je tegen een paar grote risico’s die je loopt als je niet aanzegt. Welke risico’s dat zijn en hoe jij deze voorkomt, lees je in dit artikel.
[1]
This is Sliced Diazo Plone Theme