Persoonlijke hulpmiddelen

Blog 16-18

Disfunctioneren: een verbetertraject voor de werknemer
Iedere HR Manager of leidinggevende krijgt er wel eens mee te maken: een werknemer die niet naar behoren functioneert.
Behoud van rechten werknemer: alleen bij overgang van onderneming
In de wet zijn voorwaarden opgenomen over de vraag wanneer sprake is van een overgang van onderneming.
Verbod op nevenwerkzaamheden: wat is het en hoe wordt het getoetst?
Met het verbod op nevenwerkzaamheden kunt u als werkgever voorkomen dat een werknemer tijdens het dienstverband nevenwerkzaamheden kan uitvoeren, die negatief uitpakken voor de eigen organisatie.
[1]
This is Sliced Diazo Plone Theme