Persoonlijke hulpmiddelen

Blog 13-15

Scheidslijn betaald en onbetaald verlof: waar ligt de grens?
Een kind van een werknemer wordt ziek op de creche. En een werknemer moet naar de tandarts, huisarts of specialist in het ziekenhuis. Waar ligt de grens voor betaald verlof?
Waarom moet u functies beschrijven? 5 + 1 doelen van de functiebeschrijving
De functiebeschrijving legt voor langere tijd vast wat u als werkgever verwacht van een werknemer, in een specifieke functie binnen de organisatie.
Gewenste aanpassingen in de arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats: hoe zit dat?
Werknemers kunnen een verzoek doen tot aanpassing in de arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats. Zij hebben echter geen absoluut recht op flexibel werken, er bestaan gronden om een verzoek te weigeren.
[1]
This is Sliced Diazo Plone Theme