Persoonlijke hulpmiddelen

Blog 10-12

Mag ik steeds opnieuw een seizoenscontract voor medewerkers afsluiten?
Ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als u steeds een contract voor bepaalde tijd afsluit? Over seizoensarbeid en het herhalend gebruik van seizoenscontracten.
Blijft het concurrentiebeding bij ontslag gelden voor een werknemer?
Het concurrentiebeding, geldt dat ook na ontslag van een werknemer? Ja, dat blijft geldig. Sterker nog, het kan helpen indien er sprake is van een onverwacht ontslag dat bij de werknemer rauw op het dak valt.
Beeindiging arbeidsovereenkomst: waarom wil een werknemer worden ontslagen en niet zelf ontslag nemen?
Vraagt een werknemer u letterlijk hem of haar te ontslaan? Of lijkt alles erop te wijzen dat de werknemer in kwestie liever ontslagen wordt dan zelf ontslag te nemen? De kans is groot dat dit niet zonder reden is. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met het recht op een WW-uitkering.
[1]
This is Sliced Diazo Plone Theme