Persoonlijke hulpmiddelen

Behoud van rechten werknemer: alleen bij overgang van onderneming

In de wet zijn voorwaarden opgenomen over de vraag wanneer sprake is van een overgang van onderneming.

Bij overgang van onderneming blijven de rechten van een werknemer mogelijk behouden. En is er geen sprake van overgang van onderneming? Houd er rekening mee dat er dan sprake kan zijn van bijzondere opzegverboden.

De beide situaties hebben betrekking op het arbeidsrecht en in mindere mate op het uitbesteden van de salarisadministratie. Belangrijk is om er bij een overname rekening mee te houden dat er op formele basis wél of géén sprake kan zijn van overgang van onderneming.

Wat is ‘overgang van onderneming’?

Van die overgang van onderneming is sprake op het moment dat er aan 3 belangrijke voorwaarden (artikel 7:662 BW) wordt voldaan. Er is sprake van overgang van onderneming als:

 1. een economische eenheid;
 2. als gevolg van een overeenkomst, fusie of splitsing, overgaat van de ene partij op de andere partij. Daarbij is vereist dat;
 3. de economische eenheid haar identiteit behoudt.

Drie belangrijke voorwaarden

We zetten die voorwaarden graag voor u op een rij:

 • Economische eenheid
  Dit is het geheel van georganiseerde middelen, om een economische activiteit uit te kunnen voeren, zoals een onderneming. Het is echter niet nodig dat de hele onderneming over gaat (wordt overgenomen). Ook een deel van de onderneming kan een economische eenheid betreffen. Er is binnen het arbeidsrecht snel sprake van een economische eenheid.
 • Krachtens overeenkomst
  Er moet volgens de wet sprake zijn van een overgang ‘krachtens overeenkomst’. Daar is al snel sprake van, bij een overeenkomst, fusie of splitsing. Het blijkt uit de rechtspraak dat er niet eens een échte overeenkomst hoeft te liggen, dus dit begrip dient ruim te worden uitgelegd.
 • Identiteit onderneming
  Tenslotte moet de identiteit van de onderneming of het deel daarvan behouden blijven, gebaseerd op de economische activiteiten. Er wordt gekeken naar de aard van de betrokken onderneming en of er materiële activa worden overgenomen. Verder kijkt men naar het personeel dat er wordt overgenomen en of een klantenkring wordt overgedragen. Net als in hoeverre de activiteiten veranderen en hoe snel onderbroken activiteiten weer worden opgepakt.

Wel of geen overgang van onderneming

Om de rechten van een werknemer bij een overname vast te stellen is het belangrijk om na te gaan of er sprake is van een overgang van onderneming. Indien daar geen sprake van is zijn de rechten over het algemeen beperkt. Houd er rekening mee dat er ook sprake kan zijn van bijzondere opzegverboden. Meer weten of benieuwd hoe het precies zit? Neem dan contact met ons op, dan adviseren we u graag op het gebied van arbeidsrecht.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme