Persoonlijke hulpmiddelen

Beeindiging arbeidsovereenkomst: waarom wil een werknemer worden ontslagen en niet zelf ontslag nemen?

Vraagt een werknemer u letterlijk hem of haar te ontslaan? Of lijkt alles erop te wijzen dat de werknemer in kwestie liever ontslagen wordt dan zelf ontslag te nemen? De kans is groot dat dit niet zonder reden is. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met het recht op een WW-uitkering.

We zetten een paar situaties op een rij, net als de motieven voor werknemers en werkgevers om bepaalde keuzes te maken. We zijn gespecialiseerd in de salarisadministratie en arbeidsrecht, waardoor we u daarover goed kunnen adviseren.

Recht op een WW-uitkering

Een werknemer kan na ontslag aanspraak maken op een WW-uitkering. Dat is een vergoeding voor onverwacht ontslag, zodat hij of zij tijd heeft om met een uitkering te zoeken naar een nieuwe baan. Dat recht is er niet als de werknemer zelf vraagt om een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Er is dan immers geen sprake van mogelijk onverwacht ontslag, waardoor de werknemer zich al had kunnen voorbereiden om een andere baan te vinden.

Let op: ook in de proeftijd geldt dat er geen recht bestaat op een WW-uitkering, indien de werknemer de overeenkomst zelf beëindigt.

Tip: er gelden een paar uitzonderingen voor het recht op WW, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Hier is bijvoorbeeld wel sprake van als een werknemer samen met een partner moet verhuizen en de reistijd meer dan 3 uur gaat bedragen. Net als wanneer een werknemer ziek wordt door problemen op het werk en ontslag wil nemen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Werknemers die aangeven het werk niet meer te zien zitten kunnen ook aansturen op ontslag met wederzijds goedvinden. Het is dan mogelijk om op initiatief van de werknemer de overeenkomst te beëindigen, terwijl het wel mogelijk is om aanspraak te maken op een WW-uitkering.

Tip: het is verstandig om ons als specialisten in arbeidsrecht mee te laten kijken. We zorgen er op die manier voor dat het ontslag met wederzijds goedvinden goed op papier komt te staan. Belangrijk voor zowel de werknemer als de werkgever, zodat er achteraf geen verrassingen ontstaan.

Beëindiging arbeidsovereenkomst via de kantonrechter

Lukt het niet om er onderling uit te komen? Een werknemer kan besluiten om naar de kantonrechter te gaan en daar ontslag aan te vragen. Dat gebeurt als een werkgever zich in de ogen van een werknemer onfatsoenlijk of onzorgvuldig gedraagt.

In de praktijk is het voor werknemers lastig om op die manier een ontbinding aan te vragen, vooral inclusief recht op WW of een ontslagvergoeding.

Houd er als werkgever rekening mee dat er verschillende motieven kunnen bestaan om ontslagen te worden, in plaats van zelf ontslag te nemen. Ga met de werknemer in gesprek over wat er speelt, zodat jullie wellicht samen tot een oplossing kunnen komen. Eventueel met de hulp van onze specialisten.

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme