Persoonlijke hulpmiddelen

Bedrijfskleding

Het invoeren van de verplichting om werkkleding of bedrijfskleding te dragen of het invoeren van beleid omtrent gewenste kleding en uiterlijkheden stuit nogal eens op verzet. Niet iedere werknemer heeft dezelfde smaak als de werkgever en sommige werknemers zullen het zien als inperking van hun vrijheid om zelf te kiezen hoe zij eruit willen zien.
  • Werkkleding is kleding die het werken veiliger, hygiënischer of aangenamer maakt. Bedrijfskleding heeft meer tot doel kenbaar te maken dat de werknemer voor een onderneming werkzaam is. Als een werkgever geen werkkleding en/of bedrijfskleding ter beschikking stelt, maar ook als hij dat wel doet, kan hij voorschriften uitvaardigen over de wijze waarop werknemers zich dienen te kleden en over de wijze waarop zij zich uiterlijk dienen te verzorgen.
  • Het voorschrijven van de manier waarop iemand eruit ziet, grijpt in in de persoonlijke levenssfeer van een werknemer. Die inbreuk zal een werknemer tot op zekere hoogte moeten accepteren, maar in sommige gevallen hoeft hij dat ook niet.
  • Werkkleding en bedrijfskleding kunnen fiscaal vriendelijk aan de werknemers worden verstrekt, het is dan wel noodzakelijk dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
  • Bij de invoering van (nieuwe) werkkleding en bedrijfskleding zal de werkgever ook aan vele praktische aspecten moeten denken.


Werkkleding

Persoonlijke bescherming

Werkkleding, ook wel persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) genoemd, is – in tegenstelling tot bedrijfskleding – vooral bedoeld om de werknemer te beschermen tegen de gevaren die zijn werkzaamheden of de omgeving waarin hij werkt met zich meebrengen.

Werkkleding is één van de persoonlijke beschermingsmiddelen die bescherming moeten bieden bescherming tegen ongevallen met het hoofd, het gezicht, de ogen, de oren, de handen en/of de voeten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten altijd voldoen aan het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar soms wordt zelfs meer van de werkgever verwacht, zoals in de zaak van de werkhandschoenen:

Jurisprudentie; Werknemer snijdt zijn vinger en belandt daardoor uiteindelijk in een rolstoel; werkgever is aansprakelijk

Werknemer bezeert zijn vinger bij sloopwerkzaamheden ondanks de handschoenen die hij van zijn werkgever heeft gekregen. De gevolgen van de wond zijn zo erg dat hij uiteindelijk in een rolstoel belandt. Zijn werkgever is aansprakelijk omdat blijkt dat de handschoenen die hij aan de werknemer heeft gegeven, niet de beste zijn die te verkrijgen zijn.

Bedrijfskleding

Soms is het prettig als in een onderneming duidelijk is wie daar werkzaam zijn. In winkels en in de horeca is het daardoor voor klanten duidelijk bij wie zij hun vragen kwijt kunnen en bij wie zij hun drankje kunnen bestellen.

Soms waardeert een werkgever het als werknemers er op een bepaalde manier uitzien als zij de klanten te woord staan, ook dan kan bedrijfskleding een uitkomst zijn. Kledingvoorschriften zullen immers door een ieder op een andere manier worden geïnterpreteerd, terwijl door het verstrekken en verplichtstellen van bedrijfskleding voor een ieder duidelijk is wat zij moeten aantrekken

gearchiveerd onder: ,
This is Sliced Diazo Plone Theme