Persoonlijke hulpmiddelen

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De wet geeft een werknemer in principe gedurende een periode van 104 weken aanspraak op doorbetaling van (een deel van) het loon als hij of zij de bedongen arbeid niet kan verrichten als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling.

Zodra u te maken krijgt met ziekte en arbeidsongeschiktheid bevindt u zich op het speelveld van arbeidsrecht. U dient rekening te houden met wet- en regelgeving, uiteraard met het oog op goede zorg voor een werknemer.

De wet stelt dat u als werkgever bij ziekte en arbeidsongeschiktheid tot 104 weken (gedeeltelijke) loondoorbetaling dient te garanderen. Dit geldt bij ziekte, zwangerschap en bevalling.

De wet kent wat dat betreft geen verschil in ziekte en arbeidsongeschiktheid. Iemand die door een van de beide oorzaken niet kan werken heeft recht op loondoorbetaling. Dit is gebaseerd op de Wet verbetering poortwachter (Wvp), die ervoor moet zorgen dat u als werkgever diverse inspanningen dient te verrichten. Om de werknemer weer zo snel mogelijk te laten re-integreren.

Tip: ook voor de werknemer geldt de verplichting om mee te werken aan een spoedige re-integratie.

Er kan sprake zijn van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling. Er geldt strikte wet- en regelgeving, dus het is verstandig om u daar goed aan te houden. Bijvoorbeeld met advies over arbeidsrecht, zoals we u ook goed van dienst kunnen zijn als u de salarisadministratie wilt uitbesteden. We zijn in de beide zaken gespecialiseerd, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Wet verbetering poortwachter (Wvp): arbeidsrecht

De Wet verbetering poortwachter (Wvp, 1 april 2002) behoort tot het arbeidsrecht en is van toepassing op ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met deze nieuwe wet zijn de verantwoordelijkheden van zowel de werkgever als de werknemer behoorlijk uitgebreid. We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij.

Vaststellen van arbeidsongeschiktheidZieke werkneemster is ziek thuis

Een werknemer dient zich ziek te melden bij de werkgever. Vervolgens dient u als werkgever een bedrijfsarts in te schakelen, die de mate van ziekte of arbeidsongeschiktheid kan beoordelen.

De bedrijfsarts zal binnen 6 weken na de eerste ziektedag oordelen over de te verwachten duur van het verzuim. De arts zal ook proberen een inschatting te maken van de re-integratiemogelijkheden. Hiervoor maakt deze een probleemanalyse en een advies over de concreet te nemen stappen ter bespoediging van het herstel na ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Werken aan re-integratie

Binnen 2 weken na het oordeel van de bedrijfsarts dient u als werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak op te stellen. Om te re-integreren in het eigen werk, eventueel aangepast of in deeltijd. Lukt dat niet? Dan dient u samen te zoeken naar passend werk va gelijk niveau. Indien dat ook niet mogelijk is kunt u zorgen voor re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor). Let op: hiervoor is een aanvullend oordeel van de bedrijfsarts of het UWV vereist.

U dient het plan van aanpak periodiek te evalueren, om dit eventueel tijdig aan te passen als de situatie daar om vraagt. Bovendien dient u ervoor te zorgen dat de werknemer regelmatig met de bedrijfsarts spreekt. Na uiterlijk 42 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid moet de werknemer zich ook ziekmelden bij het UWV (let op, er bestaan uitzonderingsgevallen).

Na 52 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid vindt het ‘opschudmoment’ plaats. Jullie inventariseren de stand van zaken en maken een plan van aanpak voor de verdere re-integratie.

Voorbereiding op de WIA

In de 91e week van ziekte of arbeidsongeschiktheid dient de werknemer bij het UWV een WIA-uitkering aan te vragen. U kunt daar als werkgever op toezien, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat het re-integratieverslag beschikbaar is.

Na 104 weken van ziekte of arbeidsongeschiktheid stopt de verplichting tot (gedeeltelijke) loondoorbetaling. U kunt dan besluiten om ontslag voor de werknemer aan te vragen, mits u voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Advies nodig over arbeidsrecht, zodat u goed om kunt gaan met ziekte of arbeidsongeschiktheid en de (gedeeltelijke) loondoorbetaling? Neem contact met ons op, we horen graag van u.

This is Sliced Diazo Plone Theme