Persoonlijke hulpmiddelen

Transitievergoeding

De transitievergoeding betaalt u aan werknemers, op het moment dat u het dienstverband wilt beëindigen. Alle werknemers die twee jaar of langer een dienstverband hadden hebben recht op deze vergoeding.

Let op: was er sprake van een tijdelijk dienstverband? Ook dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, indien er sprake was van een periode van minimaal 2 jaar.

De hoogte van de transitievergoeding voor werknemers hangt af van het aantal dienstjaren. Bovendien gelden er afwijkende regels voor oudere werknemers en voor AOW-gerechtigden. We kunnen u daar als specialisten in arbeidsrecht meer over vertellen, zoals we ook gespecialiseerd zijn in de salarisadministratie.

Voor de eerste 10 dienstjaren en daarnaWerknemer wordt ontslagen en krijgt transitievergoeding mee

Benieuwd naar de hoogte van een verplichte transitievergoeding? Die hangt onder andere af van het aantal dienstjaren. Voor de eerste 10 dienstjaren geldt 1/6e maandsalaris per gewerkt half jaar. Na die 10 dienstjaren geldt 1/4e maandsalaris per gewerkt half jaar.

Is er sprake van een jongere werknemer (jonger dan 18 jaar)? Dan gelden er afwijkende regels. Net als bij oudere werknemers boven de 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst. En ook bij AOW-gerechtigden is er sprake van afwijkende regels, waardoor het verstandig is om daarover advies in te winnen.

Overweegt u een dienstverband te beëindigen of twijfelt u over het verlengen van een tijdelijk contract voor een werknemer? Dan is het verstandig om de transitievergoeding in de overweging mee te nemen. De hoogte van de vergoeding valt vaak lager uit dan de kantonrechterformule om een vergoeding te berekenen. Hier staat tegenover dat u sneller verplicht bent om een dergelijke vergoeding uit te keren, waardoor de beste keuze per situatie verschilt.

Transitievergoeding voorbeeld

We berekenen een transitievergoeding voorbeeld, zodat u kunt zien hoe dit uitpakt.

We gaan uit van een werknemer die een tijdelijk contract had, vanaf 1 januari 2013 en tot 1 januari 2014. Vervolgens werd het contract nog 10 maanden verlengd, tot 1 november 2014. Wettelijk gezien had er nog een contract van 14 maanden overeengekomen kunnen worden. Bij beëindigen van de arbeidsrelatie op initiatief van de werkgever is een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte daarvan bedraagt in dit geval 5 x 1/6e maandsalaris, vanwege 5 halve jaren. De vergoeding bedraagt dus 5/6e van een maandsalaris.

Vergoeding voor tijdelijke werknemers

De transitievergoeding geldt zowel voor vaste werknemers als voor tijdelijke krachten. Houd er rekening mee dat u verplicht bent deze te betalen, indien u besluit om de tijdelijke overeenkomst niet voort te zetten. Er is sprake van een verplichte transitievergoeding indien het gaat om een overeenkomst voor minimaal 2 jaar, waarbij er tussen de perioden niet langer dan 6 maanden mag hebben gezeten. De tussenpozen tellen niet mee voor de berekening van de duur van de overeenkomst.

This is Sliced Diazo Plone Theme