Persoonlijke hulpmiddelen

Pensioenaangifte

De pensioenaangifte lijkt soms ingewikkeld en ‘ver van mijn bed’. Dat is het niet, dus het is belangrijk om daar voldoende aandacht aan te besteden.

Mensen leven langer, waardoor een goed pensioen belangrijk is voor medewerkers. En wist u dat beslissingen voor de pensioenaangifte vergaande financiële en fiscale gevolgen kunnen hebben voor u als werkgever? Wij helpen u graag met advies en ondersteuning rondom de pensioenaangifte, zodat u daarin de goede keuzes kunt maken.

U bent als werkgever verantwoordelijk voor een correcte pensioenaangifte voor uw medewerkers. Dat geldt voor de detailhandel, de schoonmaak en alle andere branches. Dit begint met het regelen van het pensioen bij indiensttreding en uitdiensttreding, maar kent veel meer aspecten. Gaat er iemand in deeltijd werken en vindt er demotie plaats? Of neemt een medewerker langere tijd (onbetaald) verlof op of is hij of zij langere tijd ziek? Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenaangifte. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de correcte informatievoorziening hierover.

Pensioenaangifte bij herstructurering en bijzondere omstandigheden

Met name bij herstructureringen en bijzondere omstandigheden is het verstandig om kritisch te kijken naar de pensioenaangifte. Bijvoorbeeld bij een fusie of overname. Dit kan gevolgen hebben voor de pensioenen van uw medewerkers. Doen zich bijzondere omstandigheden voor zoals grensoverschrijdend werk of een nieuwe pensioenregeling binnen uw branche? In die gevallen kan de pensioenaangifte er anders uit komen te zien.

Het pensioen in 3 pijlers

Gepensioneerd stel geniet van pensioen

We maken voor de pensioenaangifte in Nederland gebruik van de Pensioenwet. U bent als werkgever niet verplicht om de in artikel 1 gestelde definities te hanteren. Toch is het verstandig om hier wel bij aan te sluiten, voor maximale transparantie. We onderscheiden 3 belangrijke pijlers voor het pensioenstelsel in Nederland, waarover we u goed kunnen adviseren. Het gaat om:

  • Overheidsvoorzieningen (Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  • Werknemerspensioen (opgebouwd binnen de arbeidsverhouding)
  • Aanvullend pensioen buiten het werk om (lijfrente, vrijwillig sparen, etc.)

We adviseren u graag over arbeidsrecht in het algemeen en de pensioenaangifte in het bijzonder. Met name over het werknemerspensioen, in relatie tot uw rol als werkgever.

Arbeidsrechtelijk pensioenbegrip

Die tweede pijler noemen we officieel het ‘Arbeidsrechtelijk pensioenbegrip’. Dit is het pensioen tussen werkgever en werknemer, waarover we u goed kunnen adviseren. We kennen in Nederland verschillende pensioensystemen voor deze pijler:

  • Gebaseerd op een salaris- of diensttijdregeling
    • Via een middelloonregeling
    • Via een eindloonregeling
  • Gebaseerd op een beschikbare premieregeling

Het is mogelijk om binnen een bepaald systeem verschillende vormen van pensioen te hanteren. Het kan dan gaan om een ouderdomspensioen, nabestaanden- of partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen. Advies nodig over de pensioenaangifte voor uw medewerkers of werknemers? Wij horen graag van u, neem contact met ons op.

This is Sliced Diazo Plone Theme