Persoonlijke hulpmiddelen

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst betreft afspraken tussen u en de werknemer. We spreken van een arbeidsovereenkomst of een arbeidscontract, op basis waarvan er een dienstverband of een dienstbetrekking ontstaat.

Tip: het is mogelijk om een mondelinge arbeidsovereenkomst te sluiten. Verstandig is om dit schriftelijk te doen, zodat jullie de inhoud en voorwaarden helder kunnen opstellen.

We kennen een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het binnen het arbeidsrecht gebruikelijk om die eerst voor bepaalde tijd op te stellen (6 maanden of een jaar). Het is mogelijk om die maximaal 2x te verlengen, voor een maximale periode van 2 jaar. Na die tijd kunt u een contract voor onbepaalde tijd aanbieden.

Maken en opstellen van de arbeidsovereenkomst

Het maken en opstellen van de arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de inhoud en een aantal voorwaarden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de essentiële onderdelen in de overeenkomst staan:

 • Naam en woonplaats van de werkgever en werknemerVrouw gaat akkoord met opgestelde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • De plaats of plaatsen waar de werknemer werkt
 • De functie of het uitgevoerde werk
 • Datum van indiensttreding
 • Duur van het contract (bij bepaalde tijd)
 • Het aantal werkbare uren per dag of week
 • De hoogte van het salaris
 • Het moment van uitbetalen
 • Lengte van eventuele proeftijd
 • Hoogte van de vakantietoeslag
 • Het aantal vakantiedagen
 • De eventuele opzegtermijn
 • Eventuele pensioenregeling
 • Eventueel concurrentiebeding
 • Eventuele collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Voor bepaalde of onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst is er voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. In de beide gevallen is het een (schriftelijke) overeenkomst tussen u en de werknemer. Hierin staat dat de werknemer voor u werkt, waarbij u de werkinhoud mag bepalen. Hier staat aan de andere kant een loon tegenover. Dit bestaat uit geld of meer dan dat. U kunt dan denken aan loon in natura zoals maaltijden of kost en inwoning. Ook aandelen of opties en daarmee behaalde winsten kunnen gelden als loon.

Specialist in arbeidsrecht

Op zoek naar een specialist in arbeidsrecht en arbeidsovereenkomsten? Of wilt u de salarisadministratie uitbesteden? Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en de personeelsadministratie. We kunnen u daar uitstekend over adviseren en belangrijke werkzaamheden uit handen nemen. Neem voor meer informatie contact met ons op, we horen graag van u.

This is Sliced Diazo Plone Theme