Persoonlijke hulpmiddelen

Zoekresultaten

50 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type item

Nieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Op welke manier kan een werkgever gebonden raken aan een CAO?
De werkgever is gebonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als hij de cao zelf heeft gesloten.
Bevindt zich in Praktijkvragen
Hoe kan een werkgever weten of hij een CAO moet toepassen?
Of een werkgever de CAO moet toepassen moet gekeken worden naar de werkingssfeerbepaling.
Bevindt zich in Praktijkvragen
Mag een zieke werknemer op staande voet worden ontslagen vanwege nevenwerk?
Een zieke werknemer hoeft tijdens zijn ziekte niet 100% thuis te zitten.
Bevindt zich in Praktijkvragen
Wat is een proefplaatsing?
Een proefplaatsing houdt in dat de werknemer gedurende een bepaalde periode "op proef" een andere functie gaat vervullen.
Bevindt zich in Praktijkvragen
Mag in een sollicitatiegesprek worden geïnformeerd naar een kinderwens of zwangerschap?
Het is niet raadzaam om in een sollicitatieprocedure navraag te doen naar een kinderwens of zwangerschap.
Bevindt zich in Praktijkvragen
Wat als een werknemer het niet eens is met zijn beoordeling?
Soms komt het voor dat een werknemer het oneens is met de uitkomst van het beoordelingsgesprek.
Bevindt zich in Praktijkvragen
Mijn medewerker heeft overgewerkt, heeft de medewerker recht op compensatieverlof?
De regels voor overwerk staan niet in de wet, maar zijn in de loop der jaren ontwikkeld door rechtspraak, gewoonte, en bepalingen in cao’s, arbeidsvoorwaardenreglementen en arbeidsovereenkomsten.
Bevindt zich in Praktijkvragen
De werknemer is geschorst c.q. op non-actief is gesteld, moet de werkgever het loon doorbetalen?
In principe liggen schorsingsmaatregelen in de risicosfeer van de werkgever en moet de werkgever het loon aan een werknemer die is geschorst doorbetalen.
Bevindt zich in Praktijkvragen
Welke arboregels gelden voor werknemers die niet in het bedrijf, maar ook niet thuis werken?
Op 13 juni 2012 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Hierdoor gelden per 1 juli 2012 de versoepelde arboregels voor thuiswerkers ook voor werknemers die werken op andere werkplekken buiten het bedrijf zoals bij een klant of in een internetcafé.
Bevindt zich in Praktijkvragen
Moet de werkgever een pensioenregeling treffen voor de werknemers?
In Nederland is de werkgever niet verplicht om een pensioenregeling voor de werknemers te treffen. Wel kan sprake zijn van een wettelijk verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of een beroepspensioenregeling.
Bevindt zich in Praktijkvragen
This is Sliced Diazo Plone Theme